Hvad sker der ved sygdom?

Er dit barn syg: Vi modtager ikke syge børn.
Dels pga. smittefaren og dels fordi Pernille ikke kan give dem den omsorg de behøver ved sygdom.

Barnet skal kunne følge en normal hverdag i pasningsordningen.

Raske børn, er børn der har været symptomfri i mindst et døgn.

Pernille gør opmærksom på, at hun ikke modtager børn der har fået smertestillende samme dag. Dette er farligt for barnet, hvis barnet kommer til skade.

Ved øjenbetændelse: Jeres barn skal være i behandling i mindst 48 timer, før vi må modtage ham/hende.

Husk: Diarré er også en sygdom og meget smitsom. Barnet er velkommen i pasningsordningen 24 timer efter sidste diarré-ble eller opkast.

Hvis barnet bliver syg i pasningsordningen, ringer Pernille til Jer og I skal derefter hente barnet hurtigst muligt.

Barnet skal være raskmeldt senest kl. 18:00 per sms, dagen før det kommer igen.

Er Pernille syg: Skulle det ske, at Pernille bliver syg, vil det ikke være et problem for Jer eller Jeres barn, da pasningsordningen har en vikarer tilknyttet, som så vil komme i Eventyrspiren (Pernilles hjem) og tage over, hvis dette bliver nødvendigt.
….Pernille har dog stadig ikke haft en eneste sygedag 🙂