Priser

Hvad dækker prisen:

Prisen dækker løn, ferie, pension mm. Men den dækker også kosten som vi prioriterer højt, dvs. at vi her satser på kvalitet (se afsnit om kosten), ligesom den også dækker udgifter til transportmidler, legetøj, materialer til aktiviteter osv.

Der betales forud den sidste hverdag i hver måned.
Pengene indsættes på min bank konto. Bor du i en anden kommune, yder din kommune også tilskud. 🙂

Priser 2023

Egenbetalingen i 2023 afhænger af hvilken kommune dit barn har bopæl. Priserne er udregnet efter pasningsordningens fulde priser, minus tilskuddet fra kommunen, som i modtager hver måned.

Egenbetaling per måned

Syddjurs Kommune: kr. 3.477,-
Den samlede pris der indbetales sidste bankdag hver måned er på kr. 9.802,00,-. for Syddjurs kommune. Tilskuddet fra Syddjurs kommune ( 6.325,00) vil fra marts 2023 være bagudbetalt. Tilskuddet følger barnet.

Der betales 12 måneder om året.