Grønne spirer

Grønne Spirer logo

Som Grøn Spire naturdagplejer forpligter vi os til at:

  • Vi kommer ud hver dag. Vi er på udlugt i naturen hver uge.
  • Vi stifter bekendtskab med årstidernes skiften, vejr og vind.
  • Vi er med til at plante, så og høste og oplever madens vej fra jord til bord.

Udebørn er sunde og glade børn

Vi mener at naturen er en vigtig del af vores liv. Vi skal lære den at kende, at respektere den og at passe på den. Vi kommer dagligt ud, enten i haven eller på ture væk fra matriklen, og her vil jeg give børnene en masse spændende oplevelser, der forhåbentlig gør dem glade og nysgerrige på naturen.

At være ude i alt slags vejr kræver forskellig påklædning. Vi har ikke øv-vejr men i stede anderledes vejr. Hvilke børn synes ikke det er sjovt at hoppe i vandpytter eller slås i sne?

Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen.

Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første 3 leveår, og det lille barn har overordentlig stor gavn af de stimuli naturen kan give.

Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige og sansemæssige muligheder, uderummet byder på.

Svensk og dansk forskning viser at børns fantasi og oplevelse styrkes i naturen. Børn får bedre motorik, når de bevæger sig på ujævnt underlag. I naturen styrkes børnenes muskler, smidighed, balance fornemmelse af rum. Børn og voksne der er mere ude har færre sygedage. Udelivet styrker koncentration og muskulatur og er med til at give harmoniske og kreative børn.

Børn skal lære og lege i naturen

Svampe på en våd træstub, mælkebøtter, uglegylp, snobrød, muslingeskaller, rislende vand i åen, modne jordbær, sne, glatte kastanjer og smådyr, man kan fange og studere. Året rundt er naturen fuld af store oplevelser i børnehøjde. Naturen byder os altid velkommen med frisk luft, liv, spænding, sansemættede oplevelser og masser af plads til at lege, undersøge, lære og røre sig på. Verdens største legeplads og verdens største “klasseværelse”.

Det er vigtigt at komme ud. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. De meget konkrete oplevelser er med til at skabe forståelse, nærhed, empati og samhørighed med naturen. Vores børn skal klædes på, så de i fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige beslutninger omkring vores livsgrundlag, så vi får en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en bæredygtig verden.

Vi ved, at børn i dag kommer mindre end halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre gjorde. Derfor vil vi gerne have flere naturoplevelser ind i vores pasningsordning.