DGI Idrætsdagplejer

BEGEJSTREDE BØRN BØVLER BEDST

Som Certificeret DGI, idræt, leg og bevægelses privat pasningsordning, arbejder vi med at skabe balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed. Alle skal røre sig lidt hver dag – også de små mennesker. Vi får det motoriske flettet ind i vores dagligdag. Det kan vi f.eks. gøre ved at øver os på kolbøtter, eller på at hoppe, kravle, trille, gynge og rulle.

Vi deltager også hvert år i Børneulykkesfondens bevægelses uge ” Hej skal vi lege”.
Kampagnen kører i uge 41 hvert år, og er hos os en stor succes.

Idrætsdagplejer:

 • Idræt, leg og bevægelse er i min dagpleje en naturlig del af hverdagen.
 • Som en engageret og motiveret voksen der selv brænder for idræt, leg og bevægelse er det let for mig, at overfører dette til børnene i min pasningsordningen. – Og de tager godt imod alle tiltag.
 • Her tænkes naturligt idræt, leg og bevægelse ind i de 6 temaer i læreplanerne.
 • Børnene vil i løbet af deres pasningsordningentid hos mig selv lærer at tage initiativ til aktiviteter, hvor de aktivt bruger kroppen og derved udvikler deres sanser.
 • Det er så vigtigt, at børnene bevæge sig med moderat intensitet mindst 10 minutter om dagen og det er udover det, de får igennem deres egen leg, aktivitet og bevægelse.

Vi ved, at gode bevægelsesvaner bla.:

 • Fremme indlærings evnen
 • Fremme den sproglige udvikling
 • Fremmer fælles fagligt fundament
 • Skabe social samhørighed
 • Fremmer barnets egen forståelse for dets krop

Hvordan oplever vi det her i Den private pasningsordning, Eventyrspiren?

De aktive børn deltager i de aktiviteter der i gangsættes

Idræt, leg og bevægelse er nu blevet en integreret del af vores hverdag

At førhen mindre aktive børn inkluderes og er aktive i leg og bevægelse

Vi har en god og sprudlened pasningsordning, hvor alle børn er glade

Vi har fokus på organisering og lærerplaner, så Idræt, leg og bevægelse også har den plads i hverdagen, som jeg ønskede, da jeg besluttede mig for at blive certificeret DGI dagplejer

Vi har udarbejder en bevægelses plan – den giver mig overblik og fastholde mig i ønsket og målet

Hver dag skal der være mindst én bevægelses aktivitet for børnene

Der er bevægelsesmuligheder samt motoriske udfordringer inde som ude

Hvem samarbejder vi med?

 • DGI
 • Børn og forældre
 • Kollegaer
 • Børne fysioterapeuter

Hvad betyder idræt, leg og bevægelse for mig?

At jeg kan være et godt forbilleder for børnene
Jeg går forrest ved at igangsætte fysiske aktiviteter
Jeg ønsker, at hverdagen i min idræts pasningsordningen skal være præget af idræt, leg og bevægelse og derved være en integreret del af hverdagen, hvor aktiviteter og lege kan foregår både inde og ude.

Vigtigheden af, at Idræt, leg og bevægelse bliver leget ind i børns tidlige alder

Deltagelse i idræt kan have en inkluderende effekt i forholdet til at indgå i det sociale fællesskab. Det kan være deltagelsen i aktiviteter, der er afgørende for om barnet er en del af fællesskabet. For nogle børn kan idræt og bevægelse netop være den arena, hvor de får mulighed for at udvikle nye kompetencer og opleve at de lykkes og kan bidrage til fællesskabet.

Det handler om at jeg gerne vil giver barnet erfaringer med at være i samspil med andre børn og voksne på en legende måde, der er optimalt afstemt efter barnets udviklings niveau. Barnet gives hermed nye oplevelser af egen krop, fællesskab med andre og at de tør udfordre deres egen formåen.

Bevægelse og kropslig aktivitet har betydning for børns trivsel, læring og udvikling, selv den sproglige udvikling bliver stimuleret herved. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem leg, bevægelse og motion kan jeg/i være med til at udvikle aktive børn med kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer samt bedre indlærings evner.

Alle børn er født nysgerrige og det er vores opgave som de voksne omkirng barnet at denne nysgerrighed bevares, stimuleres og øges.

Nysgerrighed skaber bevægelse –Bevægelse skaber læring – Læring skaber bevægelse!!
Ny forskning viser at inaktive børn har større chance for at udvikle fedme samt depression, når de bliver ældre. – Så der er flere gode grunde til at det lille barn skal lære, at det er sjovt at bruge kroppen.

Jeg vil gøre hvad der er muligt for mig, for at fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen på tværs af tiden hos mig, familien, fritiden og foreningslivet ved at vise børnene og forældrene hvor vigtigt det er med leg og bevægelse.
Børn og forældre kan se og mærke at jeg nu er DGI Dagplejer – med fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, ved at vi er meget mere fysisk aktive og at børnene hurtigere falder ind i legene.

De kan se det på aktiviteterne, børnene bliver i bedre fysisk form.
Sunde og glade børn, der har brugt deres kroppe er trætte på den fede måde. Pernille har certifikat på at hun er DGI Idrætsdagplejere og vi har et DGI flag i flagstangen.

Begejstrede Børn Bøvler Bedst!