Ambassadør for “Spring ud i Naturen”

Pernille, der startede Eventyrspiren og er dagplejer i pasningsordningen til dagligt, er uddannet ambassadør for “Spring ud i Naturen” af Friluftsårdet, i september 2015.

Hvorfor Spring Ud I Naturen?

Målsætningen er klar:
En sjettedel af alle Danmarks børn skal inden for de næste tre år (start 2013) tilbydes naturaktiviteter, der fremmer barnets bevægelsesglæde og aktivitetsniveau.

En stærk krop, bevægelsesglæde og gode motionsvaner dannes i barndommen. Hvert femte danske barn er overvægtig og hvert tredje har motoriske problemer ved skolestart.

Samtidig viser undersøgelser, at børn der opholder sig jævnligt i naturen, bliver både sundere, har bedre motorik, er klogere, gladere og mere kreative. Dette potentiale bliver desværre ikke udnyttet, da det samtidig er et faktum, at børn i dag sjældent er aktive i naturen.

Der er behov for at få bremset den negative udvikling, vi ser i børns bevægelseskultur i Danmark. Vi ved, at når vi opholder os udendørs, har vi et højere aktivitetsniveau end når vi er inden døre.

Derfor skal Spring Ud I Naturen benytte denne ramme til at få skabt et bedre aktivitetsniveau og højere bevægelsesglæde ved børn.

Spring Ud – Ambassadørerne

Spring Ud i Naturen uddanner ambassadører, som skal være med til at udbrede viden og inspiration lokalt.

Med Spring Ud i Naturens kursustilbud ønsker vi at inspirere til en sund, grøn bevægelseskultur i dagtilbudene. Der er planlagt syv Spring Ud arrangementer i efteråret 2015, herunder én konference.

Vi er på landsplan kun ca. 35 ambassadører for Spring ud i Naturen.