Priser

Hvad dækker prisen:

Prisen dækker løn, ferie, pension mm. Men den dækker også kosten som vi prioriterer højt, dvs. at vi her satser på kvalitet (se afsnit om kosten), ligesom den også dækker udgifter til transportmidler, legetøj, materialer til aktiviteter osv.

Der betales forud den sidste hverdag i hver måned, ligesom I får penge fra kommunen hver den sidste hverdag i måned.
Pengene indsættes på min bank konto. Bor du i en anden kommune, yder din kommune også tilskud. 🙂

Priser 2021

Egenbetalingen i 2021 afhænger af hvilken kommune dit barn har bopæl. Priserne er udregnet efter pasningsordningens fulde priser, minus tilskuddet fra kommunen i modtager den sidste bankdag i hver måned.

Egenbetaling per måned

Syddjurs Kommune: kr. 3.149,-
Den samlede pris der indbetales sidste bankdag hver måned er på kr. 9.150,00,-. for Syddjurs kommune. Tilskuddet fra jeres bopælskommune ( 6.001,00) bliver sat ind på kontoen samme dag. Tilskuddet følger barnet.

Der betales 12 måneder om året.